Min första Tarotkortlek köpte jag för ca 15 år sen, innan hade jag lagt stjärnor med vanliga spelkort. Jag valde Crowleys dels för att bilderna är otroligt vackra och boken och tolkningarna är på ett djupare plan som tilltalade mig. Jag tycker om bilderna och symboliken att tolka och jag hittade efter hand ett eget lätt sätt att förstå kortens betydelse.

Har tecknat kanaliserade bilder ( psycic art ) för att visa på vilket enkelt sätt det går att tolka dem. Tidigare använde jag korten som intuitionsövning, men precis som med pendeln får jag svaren innan jag knappt hunnit ta upp dem.

Den här bilden är för mig nyfikenhet och upptäckarglädje och en ny väg som öppnat sig. Men visar även på en beslutsamhet. Jag har seglet i bakgrunden som visar på en känslomässig resa och att jag följt mitt hjärta och tagit mig ut och igenom min rädsla (borgen i bakgrunden) en befriande känsla att släppa taget om den falska trygghet som jag egentligen inte behöver för att ta de steg framåt som jag så innerligt behöver.Porten står vidöppen och välkomnande till nya erfarenheter och självuppfyllande av vad jag vill göra med mitt liv.

 

 

När jag tolkar så tittar jag på det som finns bakom på personen som är den centrala figuren, det som jag har gått igenom och som jag har med mig eller har klarat av. Mitten där jag är nu nuet. Framför det som kommer framtiden de möjligheter som finns. Jag tittar också på färgerna i korten, även här marken jag går på grunden , struktur, stenig, grönt frodig, finns det hinder. Runt omkring mig i nuet, varmt, naket, öppet, tryggt.

Hur är kroppshållningen på den centrala figuren, lättsam, glad, nedtyngd, vilsen. Färg på kläder mm. Hur agerar personen på bilden, stillastående, i rörelse, tvekande osv.

I Tarotleken förekommer fyra olika element.

Stavar som symboliserar elementet eld som står för energi den manliga och sexuella energin, perception, intuition, insikter, handlingskraft.

Svärd som symboliserar elementet luft som står för vårt mentala tillstånd, uthållighet i situationer rörande tankar om oss själva, åsikter, farhågor som byggts upp men som inte alltid är verklighetsgrundande.

Bägare som symboliserar elementet vatten som står för emotionell verklighet, sexuell energi  den kvinnliga aspekten, kärlek, känslor, interaktioner i relationer.

Mynt som symboliserar elementet jord som står för fysiska, materiella verklighet. Vår välfärd såsom hälsa, ekonomi,trygghet.

I Tarotleken finns 78 kort, de är indelade Stora Arkanan, klädda kort, och den Lilla Arkanan. Deras betydelser kommer jag inte att gå in på här utan tittar mer på symboliken i korten.