Symboler

Symboler som används kan ha lite olika betydelser för dig än för någon annan, du använder det som du känner igen och kan associera till. Fastna inte enbart vid det jag skriver som en sann tolkning känn in din egen känsla för symbolen och vad den står för dig.Som inom drömtolkningen så blir saker till betydelser som har med mig och mitt välbefinnande att göra. Som tex. vatten som står för känslor men som även kan stå för rening ( borttagande, healing, läkande) beroende på situationen med vattnet. En lugn vacker sjö ger en signal av känslomässigt lugn medans ett stormigt hav känns mer som ett kännslomässigt kaos. Ett omkullvält vattenglas tyder på ett känslomässigt slöseri på något eller någon.

Kors är en symbol som ofta dyker upp i både drömmar, meditation och även Tarotkorten. Jag associerar korset i huvudsak på vår övertygelse, tro och den andliga vägen. Men ett kors kan även stå för ett lidande av något slag. Ett kors att bära beroende på i vilken skepnad den uppträder.

 

Här kommer lite symboler som du kan använda men glöm inte hur och i vilket sammanhang de uppträder.

 

Frukter

Står för de kunskaper, erfarenheter, insikter och alla de lärdomar som nu finns förankrade som visas och syns utåt.

Sten

Finns i många former, kristaller är för mig den mer själsliga och andliga delen inom mig. Medans stenplattor under mina fötter känns som en bra gund att stå på.  Att förflytta berg är inte lätt och kan ibland bli till oöverstigliga hinder eller en bergfast övertygelse som ingen kommer att kunna rucka på hur mycket de än försöker övertyga om motsatsen.                                                                               

Hus

Hem, trygghet, du själv. Titta på fasaden varmt välkomnande, sliten, halvklart. Ett hus kan berätta mycket om dig, din familj och hemsituation din grundtrygghet.

Båt 

Resor, ofta känslomässiga såna. Inom eller utom. Titta på vad som omgärdar båten, lugnt vatten, små vågor, eller storm. Båten är också ett transportmedel och dit räknas även bil, häst, tåg, vagnar och våra ben. Går det fort, står det still.

Växtlighet

Som tex. korn, vete som står för mognad, något som man sått som du nu kan använda, bruka alla de färdigheter, kunskaper, ansträngningar som du tillskansat dig.

Gräs 

Gräset under dina fötter är det frodigt grönt, eller halvmeterhögt så det näst intill är ogenomträngligt, ett hinder. Eller är gräset gulnat och det känns torrt och inte fruktbart, ingen näring har tillförts.

Himmel  

Himmlen på kortet kan ha flera aspekter, dels kan du titta på färgen, om det finns mörka moln, klarblå himmel, men även om det är dag, gryning (ny början) kvällning (avslut) natt (viloperiod)

Snö & Is

Ser jag som den period när mycket stannar upp, inget växer, kan vara ett hinder som gör att ingenting sker. Men snö och is har även den vita färgen som för mig står för rening, vilket kan vara en av anledningarna. Hämta andan för min egen skull.