Totemdjuren

Man  kan använda totemdjuren till hjälp att lära känna sig själv bättre och få vägledning i olika situationer i sitt vardagliga liv. Man tycker ibland att man ska ta itu med mycket saker, egentligen vet vi orsaken till problemet men gör vi något åt det. Varje sak som vi burit innebär lärdom, varför reagerar jag på det viset, varför känner jag obehag i den situationen, äunderingar och Man kan be totemdjuret visa sig i vardagen, genom sina lärare, guider,eller ledare. Men har man inte den möjligheten, kan man bli vägledd genom sina drömmar, meditation som en bild eller känna in djuret, som du riktigt känner är ditt arbete. Ibland tror man att fiskar är en liten del enbart, men kan betyda något värdefullt för arbetet. Även stora djur tyds som arbete med ett särskilt egenvärde, men inte behöver det betyda att de är större arbeten för det.

 

Alligator

En alligator är ett djur med instinkter som ofta känner på sig saker men som i slutändan visar sig kan vara en felbedömning men ofta finns det en gnutta av sanning i det den känner eller tror sig veta men inte så illa som den först trodde. När den anar att någon talar illa om den eller går bakom ryggen på den tar den mycket illa vid sig. Eftersom den inte har tillräckligt med bevis så tar den till list. Den avvaktar i stillhet in antagonistens nästa agerande tills den är näst in till säker på sveket, då kan den gå till våldsam attack.

Felet som alligatorn gör är att inte ifrågasätta eller våga ta ett samtal direkt när den här känslan av prat eller att någon går bakom ryggen. Den tar i det läget förgivet att instinkten var rätt. Det är då självförsvarskänslan tar överhanden i stället för att använda det sunda förnuftet.

Ofta är det inte så illa som den trodde. Ibland har den rätt och det är där svårigheterna ligger i att inte veta helt säkert. Istället för att ta tjuren vid hornen direkt bygger den upp all ilska tills den spricker av raseri och går till attack. Vilket kan bli mycket pinsamt om den har helt fel.

Alligatorns lärdom är:  Det är bättre att veta än att tro.

 

Bäver

Bävern är mästaren i struktur och att bygga upp hållbara projekt. Om sig och kring sig är den och håller sig framme vid intressanta bygganden den ser genast vad som är värt att satsa på.Den dyrkar storslagenhet och pengar är inte det som drar utan tillvägagångssättet, planeringen - uppbyggandet - vägen dit.Envishet och perfektion går hand i hand och den ger inte upp sina ideal. Den kan ibland bli för uppoffrande i sin roll och glömma att det finns något mer utanför, se upp så du inte glömmer bort dina nära och kära även om en viss grund till din drivkraft till att göra stordåd är även för deras skull.Försummelse är inte att föredra eftersom du behöver ha en fast punkt att komma hem till.

Bävern är: Engagemang - struktur.

 

Älg

Den osviklige älgen är den självklara ledaren. Härkomsten av hans ledaregenskaper är djupt grundad. Älgens många sidor av ledarskap är inte bara den fysiska auktoritet den utstrålar utan även en djup andlighet som syns och märks utåt genom sitt trygga och förtroendegivande sätt. Älgens självklara roll i ett samarbete/samspel med andra människor ligger i den goda översiktsbild den direkt sett som den ger vidare till ett färdigt koncept som underlättar helhetsarbetet.

Älgen är rättvisans mästare, den behandlar alla lika utan åtskiljan vilket inger en trygg känsla i dess närhet. Den kan trots sitt lugn och självsäkerhet tappa tålamodet vilket den i vanliga fall har gott om, men det ska till ett rejält påhopp från någon oseriös person som saknar goda intentioner via t.ex. påståenden. I sådana lägen lägger den orden med tyngd bakom så ingen kan mista sig på varför reaktionen kom. Kunskapen är stor när det handlar om arbete i grupp, hur man vägleder utan att någon behöver känna sig utanför.

 Älgen är: Strävan mot goda relationer - ärlighet - rättvisa.